บัว – จิณห์นิภา เสวตรบุตร

บัว – จิณห์นิภา เสวตรบุตร

สังกัดทีม Genzen
รูปแบบการเล่น มือขวา ประเภทมือบุก
วันเกิด 19 พฤษภาคม 2543
สถานที่เกิด ระนอง

อุปกรณ์

ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ข้อมูลอื่น ๆ

> Facebook

> Instagram