ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

FAN Zhendong

Boll Timo

LEE Hoching

Jun Mizutani

FRANZISKA Patrick

YOSHIMURA Maharu

HARIMOTO Tomokazu

LIN YUN-JU

DIMITRIJ Ovtcharov

CHENG I-Ching

มานพ

รุ่งโรจน์

สิทธิศักดิ์

อานนท์

ฐิตภัทร

พูนศักดิ์

ศรายุทธ

ณภัทร

วีระศักดิ์

ปวริศร์

เฉลิมพงษ์

ภัทรธร

นวเชฐ

วรเศรษฐ์

โชติหิรัญ

ภาคภูมิ

ภูริพงษ์

ขันติ

ญาณเมธี

สุธาสินี

วิรากานต์

ชิสา

จิณห์นิภา

ณัฐสิมา

เวธกา

ธมลวรรณ

พชรพร

กฤตลดา

วรรณวิสาข์

สกุณา

อมีนะฮ์

ทีมชาติ

Germany

Chinese Taipei

Republic of Korea

Portugal

Club team

เพิ่มเพื่อน