LIN Yun-Ju (TPE)

LIN Yun-Ju

นักกีฬาจากประเทศ

ไต้หวัน

รูปแบบการเล่น

มือซ้าย ประเภทมือบุก

วันเกิด

17 สิงหาคม 2544

บ้านเกิด

ไต้หวัน

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2019 รายการCzech Open
ชนะเลิศ ชายเดี่ยวทั่วไป
รายการ T2 Diamond 1st Round 

ชนะเลิศ ชายเดี่ยวทั่วไปรายการ Japan Open
รองชนะเลิศ ชายเดี่ยวทั่วไปรายการ Hong Kong Open
ชนะเลิศ คู่ผสมรายการ China Open
ชนะเลิศ คู่ผสม
2018 รายการ Hungarian Open
ชนะเลิศชายเดี่ยว 21 ปี