ก้าน – กฤตลดา ชมภูวิเศษ

ก้าน – กฤตลดา ชมภูวิเศษ

สังกัดทีม เมืองทอง
รูปแบบการเล่น มือขวา All Rounder
วันเกิด 16 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่เกิด ยโสธร

อุปกรณ์

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2023

 • Butterfly and SISB OPEN 2023
  ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี
 • SET Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2023 Circuit 1
  ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี
 • Thailand Hopes And Kids Table Tennis Champions
  ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี
 • Loei Table Tennis Open 2023
  ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี
 • Chonburi PAO Table Tennis Open 2023
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี

2022

 • กีฬากรมพละการแข่งขันระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
  รองชนะเลิศอับดับ 1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี
 • Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 2
  รองชนะเลิศอับดับ 1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี
 • Chonburi PAO Table Tennis Open 2022
  รองชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี

ข้อมูลอื่น ๆ

> Facebook Page