ซาโย – สกุณา วีระสุวรรณ

ซาโย – สกุณา วีระสุวรรณ

สังกัดทีม ยิมสามบาทเชียงใหม่
รูปแบบการเล่น มือขวา ประเภทมือบุก
วันเกิด 7 กรกฎาคม 2552
สถานที่เกิด เชียงใหม่

อุปกรณ์

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2023

 • Thailand Championship 2023
  ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงคู่อายุไม่เกิน 15 ปี
 • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง
 • Central All Thailand Table Tennis Championship 2023
  ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงคู่อายุไม่เกิน 15 ปี

ข้อมูลอื่น ๆ

> Facebook Page

> Instagram