อิคคิว – ญาณเมธี วีระสุวรรณ

อิคคิว – ญาณเมธี วีระสุวรรณ

สังกัดทีม ยิมสามบาทเชียงใหม่
รูปแบบการเล่น มือขวา ประเภทมือบุก
วันเกิด 12 ตุลาคม 2550
สถานที่เกิด เชียงใหม่

อุปกรณ์

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2023

 • การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 (นครสวรรค์เกมส์)
  เหรียญเงิน ประเภททีมชาย

2022

 • South East Asian Junior & Cadet Table Tennis Championships 2022
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายทีมอายุไม่เกิน 15 ปี
 • All Thailand Table Tennis Championship 2022 Citcuit 3
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชายคู่อายุ 12-15 ปี
 • All Thailand Table Tennis Championship 2022 Ciucuit 1
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนชายคู่อายุไม่เกิน 15 ปี

ข้อมูลอื่น ๆ

> Facebook Page

> Instagram