หญิง – สุธาสินี เสวตรบุตร

หญิง – สุธาสินี เสวตรบุตร

สังกัดทีม Genzen
รูปแบบการเล่น มือขวา ประเภทมือบุก
วันเกิด 9 ธันวาคม 2537
สถานที่เกิด ระนอง

อุปกรณ์

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

  • เหรียญทองประวัติศาสตร์ของประเทศในรอบ 32 ปี
    ประเภทหญิงเดี่ยวในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2015

  • เหรียญทองประเภทคู่ผสมจากกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2017

  • เหรียญทองประเภทหญิงคู่จากกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2023

ข้อมูลอื่น ๆ

> Facebook Page

> Instagram