Dimitrij Ovtcharov (GER)

 

Dimitrij Ovtcharov (GER)

นักกีฬาจากประเทศ

เยอรมัน

รูปแบบการเล่น

มือขวา ประเภทมือบุก

วันเกิด

2 กันยายน 2531

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2019 รายการ Europe Top 16
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2017 รายการ Men’s World Cup
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรายการ ITTF World Tour / German Open
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2016 รายการ Rio de Janeiro Olympics
รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2015 รายการ European Championship
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2013 รายการ European Championship
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
2012 รายการ London Olympics
รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภททีมชาย
2008 รายการ Beijing Olympics
รองชนะเลิศ ประเภททีมชาย