Franziska (GER)

FRANZISKA Patrick

นักกีฬาจากประเทศ

เยอรมณี

รูปแบบการเล่น

มือขวา ประเภทมือบุก

วันเกิด

11 มิถุนายน 2535

บ้านเกิด

เยอรมณี

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2021 รายการ Europe Top 16
แชมป์ชายเดี่ยวรายการ Tokyo Olympic
รองชนะเลิศ ประเภททีมชาย 
2019 รายการ China Open
แชมป์ ประเภทชายคู่รายการ World Table Tennis 2019 Budapest
รองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม
2018 รายการ European Championships
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยวWorld Table Tennis 2018 Halmstad
รองชนะเลิศ ประเภททีมชาย
2017 รายการ Korea Open
แชมป์ชายเดี่ยว
2016 รายการ European Championship
ชนะเลิศ ประเภทชายคู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

> Franziska Innerforce ZLC