เน๊ะ – เฉลิมพงษ์ พันภู่

เน๊ะ – เฉลิมพงษ์ พันภู่

สังกัดทีม

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย

รูปแบบการเล่น

มือซ้าย, Offensive

ส่วนสูง

157 ซม.

วันเกิด

25 มีนาคม 2524

สถานที่เกิด

กำแพงเพชร

อุปกรณ์

ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2023

 • 12th Asean Para Games ประเทศกัมพูชา
  เหรียญเงิน ทีมชาย TT 8
  เหรียญทอง ชายเดี่ยว TT 7
  เหรียญทอง คู่ผสม TT 6-7
  เหรียญทอง ชายคู่ TT 6-7

2022

 • 11th Asean Para Games ประเทศอินโดนีเชีย
  เหรียญทอง ชายคู่ TT 6-7
  เหรียญเงิน ชายเดี่ยว TT 7
  เหรียญทองแดง คู่ผสม TT 6-7
  เหรียญทอง ทีมชาย TT 6-7

2019

 • Lignano Master Open
  เหรียญทอง ทีม TT 7
 • Copa Christina Hoffmann
  เหรียญทอง ทีม TT 7

  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7
 • Bangkok Open
  เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7

  เหรียญเงิน ทีม TT 6-7
 • Para Czech Open
  เหรียญทองเดี่ยว TT 7

  เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 • Asian Championships
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

  เหรียญทองแดง ทีม TT 7

2018

 • Slovakia Open
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

  เหรียญทองแดง ทีม TT 7
 • 15th Slovenian Open
  เหรียญทอง ทีม TT 7
 • PTT Spanish Open
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

  เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 • Indonesia Open
  เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7
  เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 • PTT Thailand Open
  เหรียญทองแดง ทีม TT 6-7

  เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7
 • Asian Para Games
  เหรียญเงิน เดี่ยว TT 7

2017

 • World Team Championships 2017
  เหรียญเงิน ทีม TT 7
 • Korea PTT Open 2017
  เหรียญทอง เดี่ยว TT 7

  เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 • Asian Championship
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

2016

 • Lignano Master Open 2016
  เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 • PTT Thailand Open 2016
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

2015

 • PTT Thailand Open 2015
  เหรียญทองแดง ทีม TT 7
 • 3rd Taichung Table Tennis Open for the Disable 2015
  เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 • PTT Korea Open 2015
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

  เหรียญเงิน ทีม TT 7
 • 8th AI Watani Champions ships
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

  เหรียญทอง ทีม TT 6-7
 • Asian Champions ships 2015
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 7

  เหรียเญงิน ทีม TT 6- 7

2014

 • PTT Thailand Open 2014
  เหรียญเงิน ทีม TT 7
 • Asian Para Game 2014
  เหรียญทองแดง ทีม TT 6-7

2013

 • PTT Thailand Open 2013 
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 6
 • Asian Championships 2013 
  เหรียญทองแดง เดี่ยว TT 6
  เหรียญทองแดง ทีม TT 6-7
 • 2nd Taichung Table Tennis open 
  เหรียญเงิน เดี่ยว TT 6
  เหรียญทอง ทีม TT 6-7

ข้อมูลอื่น ๆ

> FACEBOOK