ยางธรรมชาติที่มีสมรรถนะสูง ROZENA พัฒนาขึ้นภายใต้ “ความคงทน”
ROZENA เป็นยางที่มีฟองน้ำเด้งที่สวยงาม

ฟองน้ำสปริงเป็นสีชมพูกุหลาบโดยได้มีการพัฒนาขึ้นใหม และแผ่นยางมีนวัตกรรม High Tension
ที่ได้รับการพัฒนาโดย Butterfly ช่วยให้สามารถกระตุ้นจังหวะที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงความสม่ำเสมอในการเล่นที่สร้างขึ้นโดยการชดเชยข้อผิดพลาดที่ละเอียดอ่อน เช่นเวลาตีชนมุมไม้

ROZENA มีคุณสมบัติด้านคุณภาพ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเล่นใกล้กับโต๊ะหรือในระยะห่างโต๊ะเล็กกน้อย

ROZENA
1,500.00฿
1,100.00 ฿

มีจำหน่ายแล้ววันนี้