ประกาศจากสำนักงานใหญ่ Tamasu Co., Ltd. เกี่ยวกับที่ปรึกษา Zhang Jike

บริษัทฯ ขอแจ้งให้รับทราบถึงเหตุการณ์และมีมาตรการต่อข่าวของพนักงานตำแหน่งที่ปรึกษา Zhang Jike (CHN) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เล่น”) จากข้อสงสัยเกี่ยวกับเขานั้น โดยบริษัทฯขอประกาศสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ :

– ลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้เล่น รวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผู้เล่นออกจากเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์

– ระงับการขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีภาพของผู้เล่นออกจากเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย

บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณที่ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทามาซุ จำกัด (Tamasu Co., Ltd.)

Head Office