TIMO BOLL

TIMO BOLL

นักกีฬาจากประเทศ

เยอรมนี

รูปแบบการเล่น

มือซ้าย ประเภทมือบุก

วันเกิด

8 มีนาคม 2524

บ้านเกิด

เยอรมนี

Dignix 09CDignix 09C

 
 

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

2020 รายการ Europe Top 16
แชมป์ชายเดี่ยว
2019 รายการ ITTF World Tour Grand Final
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่รายการ China Open
แชมป์ ประเภทชายคู่
2018 รายการ Men’s World Cup
รองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวรายการ European Championships
แชมป์ ประเภทชายเดี่ยว

รายการ World Table Tennis 2018 Halmstad
รองชนะเลิศ ประเภททีมชาย

รายการ Europe Top 16
แชมป์ ประเภทชายเดี่ยว